115 Онлайн | Нийт: 21609 зар | Өнөөдөр: 0

Нэвтрэх Бүртгүүлэх

Зар - Сургалт дамжаа - Нягтлан бодох

ГарчигОгноо
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТАН – НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХОСОЛСОН 3 САРЫН ЦОГЦ СУРГАЛ : 2019-11-14
Нягтлан бодох бүртгэлийн ур чадвар эзэмшүүлэх 45 хоногийн ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН АЛБАН ЁСНЫ З : 2019-07-22
.Нягтлан бодох бүртгэл – Компьютер Хосолсон 21 хоногийн АЛБАН ЁСНЫ СЕРТИФИКАТ-тай сургалт : 2019-07-22
Нягтлан бодох бүртгэл- Хүний нөөцийн менежерийн ур чадвар олгох хослосон 2 САРЫН ЦОГЦ СУРГАЛТАНДАА : 2019-07-22
Нягтлан бодох бүртгэл- Хүний нөөцийн менежерийн ур чадвар олгох хослосон 2 САРЫН ЦОГЦ СУРГАЛТАНДАА : 2019-07-22
Нягтлан бодох бүртгэл – Компьютер Хосолсон 21 хоногийн АЛБАН ЁСНЫ СЕРТИФИКАТ-тай сургалт : 2019-06-14
Нягтлан бодох бүртгэл- Хүний нөөцийн менежерийн ур чадвар олгох хослосон 3 САРЫН ЦОГЦ СУРГАЛТАНДАА : 2019-06-13
.Нягтлан бодох бүртгэлийн ур чадвар эзэмшүүлэх 45 хоногийн ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН АЛБАН ЁСНЫ : 2019-06-04
Нягтлан бодох бүртгэл – Компьютер Хосолсон 21 хоногийн АЛБАН ЁСНЫ СЕРТИФИКАТ-тай сургалт : 2019-06-04
Нягтлан бодох бүртгэл- Хүний нөөцийн менежерийн ур чадвар олгох хослосон 3 САРЫН ЦОГЦ СУРГАЛТАНДАА : 2019-06-04
Нягтлан бодох бүртгэлийн ур чадвар эзэмшүүлэх 45 хоногийн ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН АЛБАН ЁСНЫ З : 2019-05-31
Нягтлан бодох бүртгэл – Компьютер Хосолсон 21 хоногийн АЛБАН ЁСНЫ СЕРТИФИКАТ-тай сургалт : 2019-05-31
Нягтлан бодох бүртгэл- Хүний нөөцийн менежерийн ур чадвар олгох хослосон 3 САРЫН ЦОГЦ СУРГАЛТАНДАА : 2019-05-31
Нягтлан бодох бүртгэлийн ур чадвар эзэмшүүлэх 45 хоногийн ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН АЛБАН ЁСНЫ З : 2019-05-30
Нягтлан бодох бүртгэл – Компьютер Хосолсон 21 хоногийн АЛБАН ЁСНЫ СЕРТИФИКАТ-тай сургалт : 2019-05-30
Нягтлан бодох бүртгэл- Хүний нөөцийн менежерийн ур чадвар олгох хослосон 3 САРЫН ЦОГЦ СУРГАЛТАНДАА : 2019-05-30
Нягтлан бодох бүртгэлийн ур чадвар эзэмшүүлэх 45 хоногийн ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН АЛБАН ЁСНЫ З : 2019-05-29
Нягтлан бодох бүртгэл – Компьютер Хосолсон 21 хоногийн АЛБАН ЁСНЫ СЕРТИФИКАТ-тай сургалт : 2019-05-29
Нягтлан бодох бүртгэл- Хүний нөөцийн менежерийн ур чадвар олгох хослосон 3 САРЫН ЦОГЦ СУРГАЛТАНДАА : 2019-05-29
Нягтлан бодох бүртгэл – Компьютер Хосолсон 21 хоногийн АЛБАН ЁСНЫ СЕРТИФИКАТ-тай сургалт : 2019-05-28

 

 1 2 3 >  Last ›

Зарын ангилал